Privacybeleid

Privacybeleid Myrica Groenverzorger

Myrica Groenverzorger respecteert de privacy van al haar klanten en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u met ons deze overeenkomst afsluit in de vorm van het accepteren van de offerte of mondelinge overeenkomst, worden er verschillende gegevens verzameld om u goed van dienst te kunnen zijn.
In dit privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Myrica Groenverzorger verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Myrica Groenverzorger. Door de overeenkomst met ons af te sluiten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Myrica Groenverzorger verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(-s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

  • Voor onze administratie en om uw betaling te kunnen afhandelen.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Persoonsgegevens zullen niet worden verzameld of verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden tot 7 jaar na het accepteren van de offerte / overeenkomst bewaard. Daarnaast zijn wij verplicht voor de Belastingdienst onze administratie met uw factuur-, betaal-, bestelgegevens 7 jaar te bewaren. Daarna verwijderen wij alle data die we van u hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Myrica Groenverzorger verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten en/of aangevraagde diensten.

Daarnaast geven wij bijvoorbeeld uw adresgegevens door aan onze accountant. Een andere partij is onze administratiesoftware leverancier Unit 4.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een (sub-)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Myrica Groenverzorger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Als wij bepaalde gevoelige informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Een beveiligde verbinding herken je aan het https-internetadres en het afgebeelde hangslotje onderin de vensterrand van jouw browser.

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Myrica Groenverzorger.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via hieronder vermelde contactgegevens.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. (Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.)

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.

Ook plaatsen wij Google Analytics-cookies. Echter alleen voor analytische doeleinden. Uw IP-adres wordt hierbij gemaskeerd. Wij delen verder geen gegevens met Google en maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met deze Google Analytics-cookies. Dit is tevens vastgelegd in een verwerkersovereenkomst welke wij met Google hebben gesloten.

Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen kunt u via de instellingen van uw internet browser het gebruik van cookies uitzetten.

 

Vragen

Als u na het lezen van ons privacy beleid nog vragen heeft, dan beantwoorden wij die graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen of uw vraag stellen door ons een e-mail te sturen. Zie hieronder onze contactgegevens.

 

Onze contactgegevens zijn

Myrica Groenverzorger
Industriewei 1
9011 WH JIRNSUM
E: info@groenverzorger.nl
T: (+31) 0 566 65 21 70
KvK-nummer: 01091178